Papper och penna eller dator och läsplatta det är frågan

En intressant debatt har uppstått efter det att DN uppmärksammade Sollentuna kommuns satsning på IT i skolan.  Debatten blir väldigt svartvit och min erfarenhet av den gångna veckan är att väldigt många uttalar sig utan att överhuvudtaget veta vad det är vi gör i Sollentuna.

För ca 2 år sedan fattade vi beslut i barn- och ungdomsnämnden om att göra en tekniksatsning i skolan.  Lärarna var först ut och försågs snabbt med egna laptops.  Tanken bakom hela satsningen var att skolan faktiskt måste ta klivet in i nutid, en nutid där datorer mm är en självklarhet överallt i samhället utom just i skolan.  EU har också lyft digitalkompetens som en av de nyckelkompetenser som krävs för EU’s framtida konkurrenskraft. USA och många andra länder har sedan länge uppmärksammat de möjligheter till pedaogisk utveckling som IT kan ge i skolan.  
Beslutet innebar att vi satt som mål att alla elever ska ha tillgång till en dator (el. annat digitalt hjälpmedel) i skolan senast höstterminen 2013.    Vi skjuter också till pengar till skolorna initialt för att kunna satsa på fortbildning och infrastruktur.   

Jag har verkligen respekt för den insats som krävs av lärare för att kunna utnyttja de möjligheter som tillgång till datorer och internet ger.  Där sker många insatser för att stötta lärarna och vi har också antagit en IKT strategi  för skolornas arbete.

Målet är förutom att ge eleverna digital kompetens också att IT som verktyg och arbetsredskap ska öka måluppfyllelsen och ge ännu bättre möjligheter för skolorna i kommunen att nå de mål vi satt upp för skolan. (alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen och vi ska ha det högsta slutbetyget i år 9 av alla 290 kommuner).

När det gäller vilka pedagogiska metoder som används både med och utan dator så är det beslut som vi helt och hållet överlämnar till skolor och lärare att besluta om själva.  Det finns inga beslut om att alla skolor ska använda ”Skriva sig till läsning”, inga beslut om att förbjuda böcker, pennor eller papper.    Om en skola väljer att använda digitala läromedel och fasa ut läroböcker så är det ett beslut som rektor kan ta själv.  De skolor som gått över till digitala läromedel i hög utsträckning har fortfarande bibliotek och uppmuntrar läsning av skönlitterära böcker. Metoden att lära sig läsa och skriva med hjälp av dator i de lägre åren väljer skolor och lärare själva om de vill använda.   Från politiskt håll skulle vi aldrig fatta beslut om pedagogiska metoder det har vi inte kompentens till.

Frågan om hur modern teknik kan utveckla skolan är en fråga som intresserat mig länge, jag har sett många exempel från våra skolor och från skolor i andra kommuner och länder på vilka möjligheter tekniken ger.   Datorer och internet kan aldrig förbättra skolans resultat utan en duktig, kompetent och välutbildad lärare som vet hur de kan användas på bästa sätt för att främja elevernas utveckling.  En sådan lärare vet också att variera undervisningen med hjälp av både datorer och mer traditionella hjälpmedel. Utvecklingen i Sollentuna fortsätter och de som är intresserade får gärna komma på besök och se hur vi arbetar.

Ett svar till “Papper och penna eller dator och läsplatta det är frågan”

  1. Ann-Charlotte Markman skriver:

    Jag glädjer mig åt Sollentunas satsning och tror fullt och fast på att man skall börja använda datorer i F-klass. min erfarenhet som rektor i Sollentuna gav mig så mycken feed-back på detta. Samtidigt är det min övertygelse att barn också måste få skapa på andra vägar med penna, kritor,lera, färger och kameror. Det var aldrig problem att få personal och föräldrar med på tåget. Däöremot blir jag förskräckt över meningen i reportaget ”här finns inga skåp med böcker och pennor” Skolan skall naturligtvis använda böcker. Att läsa en god bok och tala om den upplevelsen med andra kan aldrig ersättas. Precis som Maria skriver skall bilioteken inte nedmonteras.

Kommentera