Mer tid för lärande

Igår deltog jag i en debatt som kampanjen Mer tid för lärande arrangerade på Skolforum.  Fokus under hela debatten låg på vad som behöver göras för att öka både tid för och kvaliteten i mötet mellan lärare och elev.

Det pågår ju en debatt om lärarnas administration och det finns förslag och initiativ från flera håll inte minst regeringens på att ta bort en del av de krav på dokumentation som idag krävs enligt styrdokumenten.   En reflektion jag gjorde var att förväntningarna är att det politiskt ska gå att lösa frågan.  Får erkänna att jag inte är så säker på att det går.  Politiken kan skapa förutsättningar tex när det gäller resurser till skolan men om det ska bli mer tid för lärande och mer tid för planering av lektioner så måste även de som arbetar i skolan vara med och ta ansvar för att det blir en förändring.

I många fall kan det vara bättre om politiken försöker ta ett steg tillbaka, något som jag också förde fram under debatten.  När jag rest runt i landet har jag sett många bra skolor och träffat fantastiska lärare.  Det jag också sett är att en del kommuner kanske borde fundera över hur de styr över skolorna i kommunen.  I många fall har inte rektor förfogande över ekonomi eller organisation på skolan. Pengarna fördelas i olika potter och beslut om organisation fattas av politiker.  I en sådan miljö är det svårt att begära att skolan själv ska ta tag i frågan om att skapa mer tid för lärande. Ett skräckexempel är Malmö med flera nivåer i sin förvaltning och mål och uppdrag som haglar över skolorna.

Vi politiker måste visa större förtroende för de som arbetar i skolan och ge dem ansvar och befogenheter att prioritera och organisera sin verksamhet efter de behov som finns på skolan.  Det går att skapa mer tid för lärande utan att ta bort något eller lägga till mer resurser.  PRIO projektet som SKL driver och som ett 20-tal kommuner nu deltar i är bevis för det. Skolorna gör en tidsstudie för att få fram underlag till en diskussion kring hur man använder tiden på den egna skolan.  Jag har besökt en av de första skolorna som testade och resultatet är lovande.  Lärarna har frigjort tid till pedagogiska diskussioner och till att askultera i varandras klassrum.  Flera lärare sa att ”nu arbetar vi med det vi är utbildade för”.   Ännu så länge har det inte gjorts några uppföljningar på hur det påverkar elevernas resultat men jag är övertygad om att mer tid för pedagogiska diskussioner och mer samarbete mellan lärare kommer att ge bättre resultat.

Vi politiker måste ta ett steg tillbaka och inte lägga oss i detaljer och lägga på skolorna en massa mål och uppdrag utöver de som finns i de statliga styrdokumenten. Då skapas utrymme för lärarna och mer tid för lärande.

Kommentera