Allas rätt att välja

Debattens vågor har gått höga efter Uppdrag granskning i torsdags.  Debatten visar tydligt att det finns ideologiska spänningar när det gäller skolpolitiken. Det kan låta som om skillnaderna inte är så stora men när friskolor är med i debatten så märks ideologin tydligare.
En sak är alla överens om i alla fall och det är att alla skolor ska vara bra skolor, vilken skola man väljer ska inte vara avgörande för om man får en bra utbildning eller inte. Sen slutar enigheten.  Oroande är att det finns strömningar i debatten som faktiskt vill ta bort rätten att välja skola.

Uppdrag granskning tog upp ett problem, att skolor väljer bort elever.  De visade dock inget större intresse för någon djuplodande analys av problemet utan lämnade en hel del frågor obesvarade.  Hur stort är problemet? (hur många skolor testade de och hur många var villiga att ta emot båda eleverna?) Finns det kommunala skolor som gör samma sak?  Finns det underliggande orsaker till att skolor väljer bort?   Det finns kommuner som inte ger extra tilldelning till fristående skolor för elever med särskilda behov trots lagstiftning om lika villkor, det försvårar ju för de fristående skolorna att ge eleverna det stöd de behöver.

Det finns behov av åtgärder för att säkerställa alla elevers rätt att kunna välja skola.

Dels måste man säkerställa att pengar fördelas på lika villkor – något skolinspektionen borde kunna granska vid sina ordinarie granskningar.

Dels måste man styra upp friskolornas köer och antagningar – antingen genom granskning som skolinspektionen gör eller någon form av gemensamt kösystem.

I Sollentuna har vi ett gemensamt webbverktyg för alla köer till olika förskolor, även de fristående.  Alla antagningar sker genom detta system och vi kan se vilka förskolor som gör avsteg från kön och varför.  (anledningen till att detta infördes var dels att vi behövde bättre underlag för prognoser över antal barn och dels för att vi fått in synpunkter på att förskolorna inte följde köordningen.) Ett liknande system borde kunna användas för skolan.

Alldeles oavsett så kommer jag alltid att stå upp för alla elevers rätt att välja skola.

Kommentera