Pisapanik

Den senaste Pisaundersökningen slog ned som en bomb i veckan.  Ingen rolig läsning och naturligtvis finns det många saker att fundera över.  Snabbnalyserna har varit många och även diskussion om vem eller vad som bär skulden till att Sveriges resultat i Pisa var så dåliga.

Något som gör mig orolig är att det nu vidtas panikåtgärder utan analys och eftertanke, det skulle snarare kunna stjälpa skolan än hjälpa.

När alliansregeringen tillträdde gick vi till val på 143 punkter för att vända den negativa utvecklingen i svensk skola.  Ett antal stora reformer började utformas bland annat en ny skollag, ny lärarutbildning och skolinspektionen.  Kruxet med stora reformer är att de tar tid att utforma och sen vidtar remissrundor och justeringar innan reformerna slutligen hamnar på riksdagens bord.  Många av de stora reformerna beslutades 2010 och 2011, de har mottagits väl ute i kommuner och skolor men det behövs mer tid innan vi kan se hur de påverkar elevernas resultat.

Efter den chock som Pisaresultaten ändå är måste vi alla på alla nivåer fundera över vad vi kan göra för att förbättra resultaten.  Det finns skolor och kommuner som lyckas bra, vi behöver titta på dem och lära.  Det finns så mycket Jante i skolans värld och den måste vi alla utmana och dela med oss och lära av de goda exemplen.   Det finns också en hel del forskning som skolan måste bli bättre på att ta till sig.   Den mesta forskningen pekar på att lärarna är de som har störst betydelse för elevernas resultat, det handlar om deras förväntningar, kompetens, ämneskunskap, undervisning och förutsättningar för att samarbeta.   Hur kan vi på alla nivåer skapa bättre förutsättningar för mötet mellan lärare och elev,  bättre förutsättningar för lärarnas samarbete och bättre arbetssituation för lärarna.

Ett bra exemepel är den mattesatsning som regeringen beslutat som som berör alla lärare i matematik och som går ut på att utveckla undervisningen, den feedback jag hör från lärare i min egen kommun är uteslutande positiv.

Även om Pisa naturligtvis är en allvarlig signal på att det finns saker i svensk skola som vi behöver ta tag i, så är det också viktigt att komma ihåg att Pisa är inte hela sanningen.   Skolan är så mycket mer än det som mäts i Pisa.   Det är viktigt att vi börjar lyfta det som är bra i svensk skola. Det finns så många goda exempel, jag har sett dem själv när jag är ute i skolor.  Engagerade lärare som motiverar och entusiasmerar sina elever och som gemensamt utvecklar verksamheten på sin skola.   Ska vi locka de bästa att vilja bli lärare så kan vi inte fortsätta att bara lyfta det som är dåligt.

Kommentera