Nyanlända får bättre start i Sollentuna

Idag invigs Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna (Cifs).    Vi har tagit tag i och diskuterat hur vi ska kunna förbättra förutsättningar och skolresultat för elever som är nyanlända till Sverige.

På Cifs tar man emot elever när de först kommer till Sverige.  Ur ett pedagogisk perspektiv görs där en kartläggning av elevens kunskapsnivå och tidigare skolgång.  Det ger viktig information till mottagande skola var eleven ligger och ger mycket bättre förutsättningar för att eleven ska få en bra start i sitt nya hemland.
Vi har tidigare sett när vi analyserar våra skolresultat att elever med annat modersmål generellt sett inte når lika höga resultat som infödda elever,  det vill vi ändra på nu.   Ett annat viktigt verktyg i detta arbeta är att utnyttja IT som verktyg för att stödja nyanlända elever.  Vi kan se att det inneburit stora positiva förändringar när det gäller hur man kan arbeta i förberedelseklasser.  IT ger större möjligheter att ge stöd på elevens modersmål.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor med högst resultat och 100% måluppfyllelse. Vårt nya center kommer att vara en viktig pusselbit för att nå dit.

Kommentera