För elevernas skull måste vi satsa på lärarna inte en gigantisk omorganisation.

Så kom den då utredningen som många väntat på den som utvärderar kommunaliseringens effekter på skolan.   Det är naturligtvis svårt att renodla dess effekter med tanke på alla andra reformer som också genomförts.  Inte desto mindre så kommer utredningen fram till en hel del intressanta saker som är viktigt att ta med sig när vi diskuterar åtgärder framåt.

Utredningen kommer fram till att kommunaliseringen misslyckades bland annat pga att staten abdikerade helt från sitt ansvar.  Jag brukar likna det med att man kastar ut ett spädbarn på djupt vatten sen vänder sig om och går därifrån och hoppas på att barnet kan simma.  Skolan är ett gemensamt ansvar, det har det alltid varit och kommer nog alltid att vara, stat och kommun har olika delar av ansvaret och ett bra samarbete är en viktig förutsättning för att garantera likvärdighet och en positiv utveckling för skolan.

Det Lewin slutar med är att skolans viktigaste resurs är lärarna. Deras kompetens och kvaliteten på undervisningen är det som är avgörande för hur det går för eleverna.   Han avslutade med att skolpolitikens främsta uppgift måste vara att säkerställa att lärarna är kompetenta, får fortbildning och har bra förutsättningar att göra sitt jobb.   För elevernas skull är det ju det vi måste ta fasta på.  Att i detta läge satsa, tid, energi och inte minst en fruktansvärd massa pengar på en gigantisk omorganisation som ett återförstatligande skulle innebära är direkt oansvarigt. Det var lika dumt att tro att man kunde lösa skolans problem med en kommunalisering i början av 90-talet som det är att tro att ett  förstatligande löser problemen nu. Dessa pengar, energi och tid måste vi istället gemensamt satsa på lärarna.    Det måste vi göra för elevernas skull.

Kommentera