Kvalitet eller ideologi?

Igår besökte jag friskolan Lust och Lära i Bollnäs. En friskola som startade 2009. Det var en grupp lärare som hade ideér om hur skolan skulle kunna bli bättre. De kände inte att det fanns möjlighet inom den kommunala organisationen att utveckla sina idéer. Från början var kommunen positiv och de fick tillstånd från skolinspektionen. Gruppen startade aktiebolag och lånade pengar för att kunna starta skolan. Många ville börja i den nya skolan, antalet elever vid starten överträffade deras förväntningar. Det säger en del om föräldrarnas syn på skolan i kommunen, de ville helt enkelt bort från den och trodde på de lärare som valde att bryta sig loss.

Skolan lockar med engagerade lärare och bra resultat. Det finns en gemensam idé och de har säkerställt att det finns tid för lärarna att samarbeta. Bland annat gör de klart för alla lärare som vill börja att de förväntas tillbringa 5 timmar av sin förtroendetid i skolan så att det finns tid för gemensam planering. Hittills har det inte avskräckt någon lärare från att börja där.

I dagsläget söker i princip alla elever som ska börja år 7 i Bollnäs (skolan är en högstadieskola) till Lust och lära, de tar emot hälften. Av de som gick ut nian 2014 hade 97% minst E i alla ämnen.

Kommunens inställning till skolan har förändrats över tid. Nu gör de allt för att motarbeta skolan. Det senaste är att de i november förra året, utan någon form av dialog, beslutade att ändra ersättningssystemet och minska ersättningen per elev till skolan med 20%. De införde ett system för socioekonomisk fördelningen vilket naturligtvis är bra men måste ju rimligen föregås av en bra dialog och konsekvensbeskrivning. När skillnaden blir så stor vore det rimligt att ha någon form av övergångslösning om de månar om eleverna och inte bara är förblindade av att sabotera för friskolan.
En parameter i det socioekonomiska fördelningen är andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Ju färre som klarar behörighet desto mer pengar får skolan. Det lönar sig alltså att bedriva en verksamhet där många elever inte klarar gymnasiebehörighet. Man kan ju undra hur de tänkte?

Besöket i Bollnäs gjorde mig arg och besviken. Varför lägga energi på att motarbeta en väl fungerande skola med bra resultat istället för att kavla upp ärmarna och försöka göra något åt kvaliteten i de kommunala skolorna. Lust och Lära samarbetar gärna med kommunen och delar med sig av sina erfarenheter och arbetssätt. Släpp de ideologiska skygglapparna och försök se till elevernas bästa.

Kommentera