Att välja eller inte välja är frågan

Så är vi igång igen.  Det fria skolvalet ifrågasätts på nytt av vänstersidan i svensk politik.   För mig handlar det om grundideologi.  Moderat ideologi utgår från att människor är kompetenta och kan ta ansvar och fatta beslut som rör deras livssituation.  Det är till och med så att vi anser att det är bra om människor fattar fler egna beslut och politikerna mindre.

Vänstersidan i svensk politik, och nu verkar det tyvärr också som miljöpartiet sällar sig till skaran, provoceras av att människor kan välja.  Det handlar inte bara om skola utan även andra välfärdsverksamheter.  I deras värld blir allt bättre om det är politiker som bestämmer var barn ska gå i skolan.   För mig var det början till mitt politiska engagemang när jag gick i årskurs 8.  Vi fick inte välja skola, hade jag fått det hade jag valt bort den skola jag gick i på ett ögonblick.  De som kunde välja var de med mycket pengar, antingen genom att köpa ett hus i ”rätt” område eller genom att betala så att barnen kunde gå i någon av de få privata skolor som fanns då.   Är det det systemet vi vill tillbaka till?

Ifrågasättandet av det fria skolvalet tycks vara det första som läcker från Skolkommissionens arbete.  Med ivrigt stöd av SVT , den oberoende statstelevisionen,  får motståndarna till fritt skolval stå helt oemotsagda.  Malmös misslyckade skolpolitik och det faktum att några elever från Rosengårdsskolan som slapp gå i den urusla skolan presterade bättre när de flyttades tas som intäkt för att fritt skolval är fel.

Vi har utmaningar i svensk skola och det finns mycket att ta tag i men rätten att välja skola är inte problemet.  OECD är tydliga det handlar om ansvarstagande på alla nivåer (från lärare till politiker) och det handlar om lärarnas kompetens och undervisningens kvalitet.  Det är märkligt att det inte är lösningar på dessa utmaningar som läcker från Skolkomissionen.

RÖR INTE FÖRÄLDRARS OCH ELEVERS RÄTT ATT VÄLJA!

 

Kommentera