En bra början men……..

I DN idag lättar Anna Ekström på förlåten och avslöjar en del av det Skolkommissionen kommit fram till.

Det är mycket som är bra i förslagen.  Vi behöver absolut tydliga mål för Svensk skola, gemensamma mål som alla som arbetar med skola ska jobba emot.  Särskilt glädjande är meningen om att friskolor och det fria skolvalet är här för att stanna.  Med tanke på de utspel som inte minst Anna Ekström själv gjorde när arbetet inleddes så har en sådan mening känts allt annat än självklar.

Förslagen om professionsutveckling och karriärmöjligheter är väldigt bra.  Lärare behöver påfyllning och möjligheter att göra karriär och därmed också höja sin lön. Karriärtjänstreformen som alliansen genomförde har varit viktig men det behövs mer.  Förslaget om bättre introduktion i yrket för nyutexaminerade lärare är inte nytt men ändå jättebra. Det fanns med i alliansens förändringar i lärarutbildningen men genomförandet visade sig svårt och dyrt men det innebär inte att det inte kan och bör göras.

Kommissionen anser att de problem svensk skola har är främst på systemnivå.  I min värld rimmar det inte riktigt med OECD’s rapport.  De tog upp vid de tillfällen de presenterade rapporten att vi behöver lyfta kompetensen hos lärarna.  Att bara hänvisa till systemnivån och inte på allvar diskutera lärarnas roll och hur viktigt det är att varje enskild lärare känner ansvar för elevernas, sin egen och skolans utveckling.  Det finns många fantastiska lärare som gör just det men det finns också lärare som inte tar det ansvaret och det är också en del av problemet som svensk skola har.  Att inte våga ta upp det och diskutera det hjälper ingen.  Det hade nog kunnat bli en öppnare diskussion i den frågan om det funnits en starkare huvudmannarepresentation i kommissionen som kunde väga upp att ordföranden från båda lärarfacken satt med.

Det finns som sagt många riktigt bra förslag som kommissionen kommer med och som jag är övertygad om att de kan leda till bra diskussioner mellan olika partier och på sikt också långsiktiga överenskommelser som kan leda till en positiv utveckling för svensk skola.

En stor och viktig fråga som OECD lyfter som ett stort problem och som kommissionen inte tagit tillräcklig fasta på är styrningen av skolan. Hur ska ansvarsfördelningen se ut och hur ska styrkedjan fungera.  Vi moderater har lyft frågan i motion i riksdagen om en utredning för att se över just det. Enligt OECD så skyller alla på varandra i systemet, ansvarsfördelningen är oklar och det är svårt att utkräva ansvar när det inte fungerar.  De erfarenheter jag själv har från Sollentuna visar så tydligt att detta är oerhört viktigt.  Otydligt ansvar och otydligt ledarskap leder till dåliga resultat.  Vi behöver en ordentlig översyn över ansvarsfördelningen.  Vad är lärarnas ansvar? Hur ska rektors och skollednings ansvar se ut?  Skolförvaltning och nämnd i en kommun vad ansvarar de för? Viktigt med tydlighet och möjligheter att utkräva ansvar när det inte fungerar. Det är synd att detta saknas i rapporten, tydlig styrning är A och O om man skolan ska ha möjlighet att nå de långsiktiga mål som kommissionen föreslår.

Kommentera