Det var bättre förr eller?

Vilka undervisningsmetoder funkar bäst är det mer progressiva eller är traditionell katederundervisning det som är bäst?  Vad menas med progressiva metoder egentligen? I skoldebattens värld blir frågan väldigt svart/vit.  Antingen eller aldrig både och.  Det är många som tycker inte minst politiker, journalister och en och annan ledarskribent.  Det senaste drevet i sociala medier gick emot Glömstaskolan som inte byggts med traditionella klassrum utan mer flexibla lokaler.  Många har förfasat sig över detta tilltag och jämfört med liknande skolor som inte lyckats prestera resultat.  De glömmer att i de flesta av dessa fall var de ”moderna” lokalerna initierade av politiker eller kommunala tjänstemän, ofta utan förankring hos de som sen skulle bedriva verksamheten där. Många har uttalat sig utan att ens ha sett skolan eller pratat med rektor och lärare för att höra hur de tänkt arbeta.

Det ligger en del i kritiken av de mer progressiva metoderna absolut.  Skolverket konstaterade ju i en utvärdering för ett par år sedan att eleverna lämnades alldeles för mycket ensamma med sitt lärande. Ofta utan tydliga mål och utan förståelse för vad syftet är med ex grupparbetet.   Innebär det att all pedagogisk utveckling är dålig och att utveckla elevernas samarbetsförmåga, kritiska tänkande och kreativitet är rent flum?  Jag tror inte det.  Skoldebatten behöver hyfsas, skolan är en komplex organisation där många lärare och elever arbetar. Hur gärna vi än skulle vilja så finns det inga enkla lösningar.

Jag skulle önska att alla vi som bara tycker, som inte har någon pedagogisk utbildning, tog ett kliv tillbaka från klassrummet.  Vi ska inte lägga oss i undervisningsmetoder frågan om mobiltelefoner eller inte.  Det måste ju ändå vara professionens uppgift att bestämma över detta. Ju mer vi andra lägger oss i desto mindre ansvar tar lärarna.

Det vi däremot ska göra är att följa upp och kräva resultat.  Det finns mer än bara Pisa att titta på men vi kan ju inte vara nöjda med utvecklingen i den mätningen.  Analys är viktigt, varför ser det ut som det gör och att kräva åtgärder och utveckling är viktigt. Politiker och andra ska ha höga förväntningar på skolan och både förvänta sig och kräva bra resultat inte minst för elevernas skull.   Bra resultat för eleverna kan nås på många olika sätt och framförallt oftast med en blandning av olika metoder beroende på ämne, situation och inte minst elever.  Skickliga lärare som behärskar många olika metoder och med kompetens att anpassa metod efter situation är det vi behöver.   Det bästa vore om vi som mest ”tycker” tog ett steg tillbaka och visade lite tillit till professionen.

Kommentera