Reflektioner efter ett skolbesök

Idag var jag på ett skolbesök, ett besök som var spännande och intressant på många sätt.  Vill börja med att beskriva hur de arbetar på skolan.

Alla lärare har ett arbetstidsavtal som innebär 40 + 5 dvs 40 timmar arbetsplatsförlagd tid och 5 timmar förtroende tid (normalt avtal är 35 + 10).

Lärarna har ca 40 % mer tid med eleverna än många andra skolor (1500 min/v för er som har koll på minutrarna).

Lärarna avlastas av socialpedagoger som hanterar frånvaro, visst mentorskap, kontakt med föräldrar. Allt för att lärarna ska kunna fokusera på undervisning,  planering och uppföljning.

Skolan har rensat i mötesstrukturen, alla behöver inte vara med på allt de har två schemalagda möten/vecka ett med fokus på skolutveckling och ett som är APT där man sammanfattar veckan och tar upp planering inför nästa.  Alla är inte med och planerar ex lucia el idrottsdagar.

Skolan är organiserad i team och lärarna ingår oftast i två ett team för det/de ämnen de undervisar i (skolan byggs till en 6-9 verksamhet) och ett team för den årskurs de arbetar i. Varje årskurs har en hemvist med tre klassrum, grupprum , en gradäng för genomgångar och en del övriga ytor för arbete.  Skolan lägger ett ramschema för idrott, lunch mm övrig tid bestämmer varje hemvist hur de vill planera.  Tack vare arbetstidsavtalet och socialpedagogerna får eleverna på skolan mer tid med lärarna än den tid som de har rätt till enligt styrdokumenten.  Lokalerna gör att lärarna har olika möjligheter att bedriva undervisning på och har stora möjligheter att själva (tillsammans med övriga lärare hemvisten) att lägga upp och planera undervisningen efter elevernas behov och ämne.

Alla lärare arbetar med samma modell för planering av lektioner och ämnesområden (inte valbart/frivilligt). Vad ska eleverna lära sig, hur och vilka aktiviteter ska ingå är delar som måste vara med och som eleverna också får ta del av genom en app (Showbe) på sina Ipads. Skolan har trådlöst nät och alla elever varsin Ipad, några stationära datorer finns också samt trådlösa tangentbord till paddorna.   Eleverna har inte möjlighet att ladda ner appar på sina Ipads, skolan kontrollerar vad som ska finnas (bland annat för att säkerställa att det alltid finns utrymme för det som behövs för skolarbetet). Precis som andra ”digitala” skolor jag besökt så handlar det inte om antingen eller utan både och, skolan använder också tryckta läromedel och har skönlitterära böcker. Hur man kombinerar tryckt och digitalt är det lärarna som bestämmer.

De delar upp undervisningen i färdighetsträning som oftast handlar om ett ämne och tillämpning som oftast är ämnesövergripande.

Skolan har en tydlig ambition att arbeta även med elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolan är byggd för att undvika otrygga miljöer (överblickbart utan korridorer och skrymslen). Alla elever har rörelse utomhus varje dag samt pulsträning två gånger/vecka båda dessa aktiviteter är utöver ordinarie idrottsundervisning.  Skolan har inlett ett samarbete med forskare i neuropsykiatri för att följa upp lärande och mående och hur  de påverkar varandra.

När jag kom in i skolan undrade jag om det vara några elever där, det var så tyst.  Rektorn berättade att det var 500 elever på plats idag.

Skolan jag besökte är Glömstaskolan, en helt nybyggd skola i Huddinge. När jag kom in i ljusgården som ligger mitt i huset tänkte jag Guggenheim för skolan liknar museet i New York till viss del.  Det jag mötte var lokaler som ger lärarna stora möjligheter att bedriva undervisning på många olika sätt.  Skolan har figurerat i media som ”skolan utan klassrum” vilket inte alls stämmer.  Varje hemvist har tre klassrum och vill man bedriva ”vanlig” klassrumsundervisning så går det alldeles utmärkt men och det är ett stort MEN det finns möjlighet till så mycket mer.

Jag har ingen pedagogisk utbildning och är som politiker mest intresserad av att eleverna får de kunskaper de har rätt till, att de har möjligheter att utvecklas och känner sig trygga i skolan. Det är mitt ansvar att följa upp det och vidta åtgärder om skolan inte lyckas med sitt uppdrag.

Glömstaskolan har precis startat sin verksamhet och det ska bli intressant att följa deras fortsatta resa.   De har fokus på elevernas resultat och har hittat en egen modell för hur de vill arbeta. Behöriga lärare som får avlastning och kan fokusera på undervisning låter som ett framgångskoncept tycker jag.  Resultaten är det viktigaste och jag tror de har förutsättningarna att lyckas.

Att både lärare och elever får gå i alldeles fantastiska lokaler det är en extra bonus.

 

Kommentera