Tydlig struktur ger trygghet för eleverna – besök på IES i Kista

Idag har jag varit på skolbesök igen.  Att göra skolbesök är verkligen en av de saker jag gillar bäst med att vara riksdagsledamot.  Det ger så mycket tankar och idéer.  Internationella engelska skolan i Kista öppnade förra läsåret.

När vi kom stod rektorn utanför och hälsade på alla elever som kom,  någon ur skolledningen gör det varje dag.  IES är ju kända för eleverna hälsar på sina lärare med mrs el mr och efternamn. De har 50% av undervisningen på engelska och en och annan har nog hört talas om att de har striktare regler för uppförande mm.

Vi besökte klasser och på frågan vad som var bra med skolan var maten och disciplinen två saker som kom upp.  Det är tydliga ramar och strukturer som gäller och det finns ett ”student development team”  tre personer som avlastar lärarna om någon stökar i klassen så att undervisningen kan fortsätta.   Det är samma regler som gäller i alla klassrum och rektorn betonade att de som jobbar på skolan är ett team.  Genom att tex erbjuda ”full English breakfast” gym i huset och möjligheter till fika (fantastisk kock som lagar mat och bakar) jobbar de med vi-känslan och konkurrerar med annat än lönen.

Trygghet var viktigt för rektor och skolan har ”closed campus” dvs skolan är låst dagtid och eleverna får ej lämna skolans område (skolan ligger i direkt anslutning till Kista centrum).  Skolgården ligger på innergårdar med olika bollplaner, studsmattor och lekställningar.  Detta med att inga obehöriga kunde komma in var något som flera av eleverna lyfte som positivt jämfört med tidigare skolor de gått på.

Undervisningen då hur ser den ut?  Det var en lärare utbildad i UK som stöttar rektorn i det pedagogiska ledarskapet (hon tillsammans med rektor och elevstödsansvarig tillbringar mycket tid ute klassrummen).  Mottot för skolan är ”Enjoy coming to school”.  De strävar efter lustfyllda lektioner med motiveringen att elever lär sig bäst om de gillar lektionerna.  Fokus på interaktion mellan elever och mellan lärare och elev.  Brittiska lärare får inte under sin utbildning låta läromedel styra sin undervisning (de tillbringar nästan all tid under utbildningen ute skolor). På IES i Kista är undervisningen inte läromedelsstyrd på samma sätt som den fortfarande är i många andra svenska skolor.  De använder sig också av nivågruppering i framförallt svenska och matte.  Det är inte fasta grupper utan elever kan byta mellan grupper (en som går lite snabbare fram och en som har långsammare tempo men också fler lektioner) beroende på vilket moment undervisningen behandlar.  (skolinspektionen har godkänt detta).

Skolan är också uppdelad i olika ”hus”, tänk Harry Potter,  husen tävlar mot varandra i sport men också i ”braingames”.  Eleverna kan också få ”housepoints” om de gör något som är ”above and beyond”.

Efter ett år har skolan över 3000 elever i kö (finns ex på föräldrar som ställt barn i kö direkt när de föds).

IES i Kista gav verkligen ett positivt intryck.  Skolan har elever som talar 42 olika språk vilket gör att de ev nästa läsår anställer egna modersmålslärare i vissa större språk (anlitar Språkcentrum idag).

Min egen reflektion att med ett tydligt ledarskap, gemensamma regler och höga förväntningar kan en skola lyckas oavsett var den ligger.

 

Kommentera