Lika villkor?

Läste i Mitt i Upplands Bro (bra insändare av Fredrik Kjos (M) och Kaj Bergenhill(M)) om hur kommunen låter de kommunala skolorna gå med miljonunderskott varje år.  Det innebär att de elever som går på en kommunal skola får mer resurser än elever som väljer fristående skolor.

Upplands Bro är s-styrd och majoriteten kanske inte tycker det är något problem att gynna de ”egna” skolorna.  Ur likvärdighetssynpunkt är det dock vedervärdigt.  Resurser ska fördelas efter behov och det ska vara elevunderlag och elevers behov som styr hur mycket en skola får.  Elever och föräldrar måste kunna känna sig trygga med att samma antal kronor följer med eleven oavsett vilken skola de väljer.  I Upplands Bro och många andra kommuner är det inte så.  Norrköping är en av de s-styrda kommuner som fått betala ut ersättning till de fristående skolorna i kommunen efter att i åratal låtit de kommunala skolorna gå med förlust.

Många friskolor tvingas överklaga sina ersättningar för att få samma ersättning per elev som de kommunala skolorna i samma kommun får.
Tack vare alliansregeringens lagändring som tydliggör att fristående skolor har rätt till resurser på lika villkor är det möjligt att överklaga och få kompensation.  Det rimliga vore att kommuner slutar att göra som Norrköping och Upplands Bro och säkerställer ett likvärdigt ersättningssystem men när de nu inte gör det (kan det ha med ideologi att göra???) så är det bra att möjligheten att överklaga finns.

Tyvärr är detta med ersättningen toppen på ett isberg, ett isberg som består av diverse kreativa sätt att ge kommunala skolor ”gratistjänster” som de fristående inte får och som inte räknas in när skolpengen ska beräknas. Det skulle behövas en ordentlig genomlysning av hur kommuner fördelar resurser till fristående skolor och förskolor. Både avseende frågan om underskott men också gratistjänster.

Kommentera