Likvärdig skola – reflektioner efter besök i Lessebo

Igår besökte jag Lessebo som enligt den sammanvägda rankingen av kommuner i SKLs öppna jämförelser för grundskolan hamnade på plats 290 av 290 kommuner 2016.

Jag ville försöka förstå hur de hamnat där och hur de tänker framåt.   Lessebo är och har alltid varit en kommun som styrts av S-majoriteter. En kommun med ett pappersbruk där utbildning inte har ansetts viktigt.  Lite fakta om kommunen idag:

30% av eleverna har utländsk bakgrund

57% av eleverna har föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning

20 % av eleverna bor med en förälder

12% av familjerna lever på försörjningsstöd

Har Lessebo tuffa förutsättningar, ja självklart har de det.  Kommunen hade inte bra skolresultat innan de nyanlända kom och saknade bland annat ett systematiskt kvalitetsarbete. Att skylla de dåliga resultaten på att de har många nyanlända håller inte.  Innan mitt besök läste jag den senaste skolinspektionsrapporten och kommunen fick skarp kritik för i princip obefintligt systematiskt kvalitetsarbete.  Den nya förvaltningschefen bekräftade att det varit så fram till nu.  Varken politik eller förvaltning efterfrågade analyser av resultaten och förslag på åtgärder utan mest konstaterade att ”så här ser resultaten ut” utan att gå vidare.

Vi besökte bland annat högstadieskolan i kommunen och jag får ärlig säga att jag blev förfärad över det vi såg när det gäller ordning och reda.  Vi besökte en matteklass i åk 8 där inte ens halva klassen var på plats 10 min efter att lektionen startade. Läraren ryckte på axlarna och sa att klassen hade svårt för sig i matte och så här var det nästan jämt.  Hur ska de någonsin få ordning på skolresultaten om eleverna inte är på lektionerna?

Tack vare kritiken från skolinspektionen har man nu i alla fall tagit tag i kvalitetsarbetet och jag hoppas de får behålla de nya krafter som anställts på barn- och utbildningskontoret. De verkar inställda på att förbättra resultaten.

Det finns tyvärr många kommuner som Lessebo. Kommuner som varit styrda av S under lång tid och där skolan och skolans resultat inte funnits särskilt högt på den politiska dagordningen.  Det finns många som har åsikter om hur skolinspektionen arbetar men jag är verkligen glad att alliansregeringen skapade en inspektion. Utan den hade Lessebo mfl kommuner kunnat fortsätta missköta skolan även i fortsättningen.

I våra moderata förslag kring skolan har vi med något som kallas kunskapskontrakt som ska vara riktade insatser och stöd till kommuner och skolor utifrån behov. Tanken är att växla över från mer generella riktade statsbidrag till denna form av stöd.  Regeringen har något liknande (även om det i deras fall är frivilligt att delta) och Lessebo får stöd i två år kring nyanländas lärande.

Generellt tror jag att mer riktat stöd till kommunerna anpassat till kommunernas egna förutsättningar är vägen framåt om vi vill få en likvärdig skola.  Elever även i Lessebo har rätt till en bra skola och bra förutsättningar för lärande.

Kommentera