Likvärdighet och skolval

Socialdemokraterna visar sitt rätta ansikte  i DN presenteras en del av förslagen till kongressen.  Rätten att välja skola ska begränsas. Likvärdig skola verkar för S innebära att alla skolor ska ha ett blandat elevunderlag.  Om politiker får bestämma vilka skolor elever ska gå i så blir det genast mer likvärdigt.  För oss moderater innebär likvärdighet att alla elever får chans att lyckas och får gå i en bra skola som utmanar och där lärarna har höga förväntningar.  För socialdemokraterna verkar det viktigare vilka klasskompisar du har inte om läraren är bra och du får det stöd du behöver.  Vi behöver utveckla skolvalet så att fler väljer och fler ges möjlighet att gå i skolor som inte ligger i det egna segregerade bostadsområdet.

Regeringens största fråga när det gäller skolan just nu verkar vara att begränsa skolvalet och ägna sig åt social ingenjörskonst.  Hur stort är egentligen problemet?  I många kommuner finns det bara en högstadieskola. I tex Lessebos fall en skola med dåliga resultat, det fria skolvalet har ingen som helst inverkan på deras elevsammansättning.  Svensk skola har betydligt större utmaningar än elevsammansättning på skolor.  Forskning visar ju också att 80% av skillnader i elevers resultat förklaras av skillnader mellan olika klassrum på samma skola.

Det kommer tillbaka till lärarna. Lärare som får bra förutsättningar att göra sitt jobb, lärare som har höga förväntningar på sina elever och lärare som känner att de kan påverka och utvecklas, där ligger nyckeln till bättre skolresultat. Frågan om det fria skolvalet och elevsammansättningen får orimligt stort utrymme i debatten.  Socialdemokraterna ser chansen att ge politiker mer makt på bekostnad av elevers och föräldrars valfrihet.
Att få gå i en skola man själv valt motiverar och att känna att man har möjlighet att byta när det inte fungerar (där den möjligheten finns) är viktigt.  Låt oss utveckla skolvalet inte som socialdemokraterna vill avveckla.

Kommentera