Ibland blir det fel…..

Många gick igång på Twitter över en av mina kommentarer angående Skolkommissionens förslag om lottning till populära skolor.  Ibland går det för fort och formuleringarna blev fel men jag blev provocerad.
Skolkommissionens ordförande sa i en av de första intervjuerna att det var problem att vissa föräldrar bryr sig mer om sina barns utbildning och därmed ställer sina barn i kö till vissa friskolor.  Att utmåla detta som ett problem var det som provocerade, det måste väl rimligen vara bra att föräldrar bryr sig.   Om något i detta är ett problem så är det väl att vi har föräldrar som inte bryr sig om sina barns utbildning inte att det finns föräldrar som bryr sig.

Skolsegregationen beror till allra största delen på bostadssegregationen enl Ifous så är det bara ett par procent av segregationen som beror på det fria skolvalet.  Skolvalet kan vara en väg bort från en segregerad skola i ett segregerat område om man som förälder är medveten om att man har det valet.   Förslaget om att alla ska välja är bra, det gör att fler föräldrar blir medvetna om att de har ett val.  Skolkommissionen var inte enig i frågan om lottning och jag tror det hade varit klokare att hänvisa frågan om urvalskriterier när det är fler sökanden än platser till en utredning.  Nu drunknade andra (och riktigt bra förslag) i debatten om lottning.

Det är också märkligt att likvärdighet i Skolkommissionens rapport handlar mest om sammansättning av elever och likvärdighet i resurser i form av pengar.  Det viktigaste måste väl ändå vara att alla elever får undervisning av hög kvalitet av skickliga och behöriga lärare.

Skolval och urvalskriterier får väldigt stort utrymme i debatten. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att val mellan fler skolor gäller elever i storstäder främst. I många mindre kommuner finns bara en skola.  Vi måste säkerställa kvaliteten i alla skolor även mindre skolor i mindre kommuner där bristen på behöriga lärare är stor.

Kommentera