Måste vara bättre om skolan inte förändras alls?

I Göteborgsposten igår skriver Isak Skogstad ännu en gång ett inlägg som går ut på att datorer ska kastas ut från klassrummen.  Enligt honom är datorer och annan teknisk utrustning skadlig för elevernas kunskapsinhämtning.  Tack och lov får han mothugg från andra lärare som integrerat digitala verktyg i sina klassrum och som ser möjligheterna och vinsterna.

Skogstad hävdar att det inte finns vare sig forskning eller beprövad erfarenhet som bevisar att digitala verktyg ger bättre resultat och därför inte bör användas alls.  Frågan är hur vi ska få forskning och beprövad erfarenhet om vi kastar ut datorerna ur klassrummet som han skriver.  Med ett sådant resonemang blir det aldrig någon utveckling.

Digital infrastruktur och digitala verktyg innebär en stor förändring och helt nya möjligheter.  Det finns de som lite naivt tror att IT kan lösa problem alldeles av sig självt.  Att slänga in datorer i ett klassrum utan att tänka igenom hur de ska användas och inte heller se till att lärarna får kompetensutveckling är dömt att misslyckas.

Digitalisering jämförs med industrialiseringen i sin påverkan på samhället.  Det är en stor förändring men att förenkla resonemangen och lägga debatten på nivån att det är antingen eller i skolan gynnar ingen.

Det borde vara självklart att skolan hänger med i samhällsutvecklingen och utnyttjar nya verktyg men det innebär inte att det inte finns plats för mer traditionell undervisning eller papper och penna.

Skolan skulle gynnas av en mer nyanserad debatt kring hur vi kan stärka elevers lärande där digitala verktyg blir en självklar del.

Kommentera