Hur mäter vi skolans förädlingsvärde?

Deltog idag i en panel på ett seminarium som handlade om att mäta skolans resultat.  Redan i friskoleutredningen diskuterades vikten av att hitta mått för skolans progression.  Helt enkelt hur väl en enskild skola lyckas med att utveckla elevernas kunskaper.  Låter ju enkelt bara att kolla kunskapsnivån när eleven börjar skolan och kunskapsnivån när den slutar eller hur?  Eller kanske inte.   Om det är något jag lärt mig under alla år jag jobbat med skolfrågor så är det att skolan är en komplex värd och enkla samband är svårt att hitta.

Innebär det att man inte ska försöka ta fram mått på hur väl en skola lyckas med de elever som går där under den tid eleverna går på skolan.  Nej absolut inte,  vi var också överens i panelen (S, L, C , M och KD ) om att sådana mått behövs.   Redan idag finns mycket statistik tillgänglig när det gäller resultat i skolan, betyg, nationella prov, behörighet till gymnasiet mm.  Frågan är vad denna statistik säger om en skolas kvalitet?  De är viktigt men säger inte allt.  Det är ju självklart att en skola där alla elever har föräldrar som är akademiker och som är födda i Sverige har högre resultat än en skola med en stor andel elever som nyligen kommit till Sverige. Innebär det att skolan med de nyanlända eleverna är sämre?  Nej självklart inte,  det är därför det är så viktigt att kunna ta fram mått som visar hur elevernas kunskaper utvecklats utifrån det utgångsläge de hade när de började skolan.

Varför behövs detta?  Det finns flera skäl:

  • Bättre information till föräldrar och elever som ska välja skola
  • Bättre underlag för systematiskt kvalitetsarbete på de enskilda skolorna
  • Bättre uppföljning på huvudmannanivå och nationell nivå när det gäller skolans utveckling.

Varför finns det inte idag kan man undra?  Tror själv det beror på rädslan för att mäta resultat generellt i skolan. Vi måste komma bort från detta och våga se resultaten, analysera dem och vidta åtgärder.  Utan bra underlag är risken att vi satsar pengar på fel saker.  Att hitta mått för att mäta skolors förädlningsvärde skulle kunna göra analyserna mer träffsäkra och ge bättre möjligheter till en likvärdig skola för alla elever.

Kommentera