Inlägg i ‘Okategoriserade’ kategorin

Överklagande och mycket administration sätter käppar i hjulet

onsdag, december 6th, 2017

I måndags besökte jag Gotland.  Lite skillnad mot att vara där under Almedalsveckan, väldigt lugnt och vackert med fina juldekorationer.

Hann med tre besök som alla hade fokus på möjligheter att driva verksamhet och försörja  sig på Gotland.

Första besöket var Strandaker (www.strandaker.se) ett ännu inte färdigbyggt hotell som öppnar i vår.  En livsdröm som går i uppfyllelse  för Charlotte och Lasse som driver stället (eller rättare sagt bygger det just nu).  Det ligger på sydöstra Gotland och kommer att innebära arbetstillfällen både på hotellet och restaurangen men också dra besökare till verksamheter runt omkring.  Utmaningarna är många men en som åtminstone jag tycker de borde sluppit är fem års försening pga en granne som överklagat i alla instanser i två omgångar.  Denna granne är dessutom ”bara” sommarboende.  Det behövs en ordentlig översyn av regler kring överklaganden, vi måste våga diskutera vilka som ska kunna överklaga, hur många instanser som ska finnas och om det ev behövs en avgift för att minska ”okynnesöverklaganden”.

Det andra besöket var till Änggårde (www.enggaarde.se).  Ytterligare en person som förverkligar en dröm, i detta fall inköp av en gård hon sett som barn.  Gården har sedan utvecklats till ett bed & breakfast med ridmöjligheter (western ridning) och en restaurang med en bisyssla att hitta och sälja tryffel.   I och med att gården har djur, fler än åtta bäddar och dessutom restaurang är det många tillstånd som ska till och många inspektioner.  Viktigt att allt går juste till naturligtvis men vi diskuterade vikten av att de som sysslar med att inspektera har en inställning att de ska hjälpa och stödja inte stjälpa.

Sista besöket var på Härdarve gård en gård som föder upp nöt och lamm.  Gården levererar köttlådor till konsumenter bland annat och har utvecklat sin verksamhet och har nu även en gårdsbutik.  Diskussionerna här handlade mycket om villkor för lantbrukare och all den administration som kommer med djurhantering och EU-bidrag.  Att vara jordbrukare kräver mycket och själva arbetet är tufft men att en bonde kastar in handduken pga av alla administration det känns inte rimligt men är tydligen inte alls ovanligt.  I denna tid av digitalisering måste det vara möjligt att förenkla och använda den data som finns i olika system mer automatiskt. (finns intressanta lösningar i exempelvis Estland att titta på.

Vi behöver entreprenörer som vågar satsa och vågar utveckla och utöka sina verksamheter, vi behöver också lantbrukare som orkar med att odla och föda upp djur i Sverige.  Vill vi att det ska fungera så måste vi se över regler, administration och rapportering. Ibland känns det som vi byggt systemen uppifrån utan hänsyn till att det är  någon stackare längst ner som ska hantera alla dessa ”stuprör”.  Dags att börja nedifrån och fundera på hur vi kan stödja och förenkla.  Utan entreprenörer och lantbrukare stannar Sverige och inte minst landsbygden,  de är hjältar och måste kunna fokusera på kärnverksamheten inte oroa sig för administration och inspektörer.

Hur mäter vi skolans förädlingsvärde?

onsdag, november 29th, 2017

Deltog idag i en panel på ett seminarium som handlade om att mäta skolans resultat.  Redan i friskoleutredningen diskuterades vikten av att hitta mått för skolans progression.  Helt enkelt hur väl en enskild skola lyckas med att utveckla elevernas kunskaper.  Låter ju enkelt bara att kolla kunskapsnivån när eleven börjar skolan och kunskapsnivån när den slutar eller hur?  Eller kanske inte.   Om det är något jag lärt mig under alla år jag jobbat med skolfrågor så är det att skolan är en komplex värd och enkla samband är svårt att hitta.

Innebär det att man inte ska försöka ta fram mått på hur väl en skola lyckas med de elever som går där under den tid eleverna går på skolan.  Nej absolut inte,  vi var också överens i panelen (S, L, C , M och KD ) om att sådana mått behövs.   Redan idag finns mycket statistik tillgänglig när det gäller resultat i skolan, betyg, nationella prov, behörighet till gymnasiet mm.  Frågan är vad denna statistik säger om en skolas kvalitet?  De är viktigt men säger inte allt.  Det är ju självklart att en skola där alla elever har föräldrar som är akademiker och som är födda i Sverige har högre resultat än en skola med en stor andel elever som nyligen kommit till Sverige. Innebär det att skolan med de nyanlända eleverna är sämre?  Nej självklart inte,  det är därför det är så viktigt att kunna ta fram mått som visar hur elevernas kunskaper utvecklats utifrån det utgångsläge de hade när de började skolan.

Varför behövs detta?  Det finns flera skäl:

  • Bättre information till föräldrar och elever som ska välja skola
  • Bättre underlag för systematiskt kvalitetsarbete på de enskilda skolorna
  • Bättre uppföljning på huvudmannanivå och nationell nivå när det gäller skolans utveckling.

Varför finns det inte idag kan man undra?  Tror själv det beror på rädslan för att mäta resultat generellt i skolan. Vi måste komma bort från detta och våga se resultaten, analysera dem och vidta åtgärder.  Utan bra underlag är risken att vi satsar pengar på fel saker.  Att hitta mått för att mäta skolors förädlningsvärde skulle kunna göra analyserna mer träffsäkra och ge bättre möjligheter till en likvärdig skola för alla elever.

Likvärdighet = social ingenjörskonst?

onsdag, oktober 18th, 2017

Har i olika sammanhang varit med och diskuterat likvärdighet i skolan i allmänhet och Skolkommissionens förslag på området i synnerhet.  Kommissionen har inga skarpa förslag på området utan föreslår här som på de flesta andra områden nya utredningar.

Det som förbryllar i diskussionerna är att regeringen och kommissionen helt fokuserar på att likvärdighet skulle vara att alla skolor har blandade elevgrupper.  Det är naturligtvis viktigt att elever med olika bakgrund möts men det är märkligt att detta står helt i fokus för regeringspartiernas diskussioner om likvärdighet.

Deltog nyligen i en diskussion om alla möjliga olika varianter av antagning till skolor både fristående och kommunala, allt i syfte att skolor ska få större blandning av elever.Frågan är om det är det viktigaste.  Vi har en bostadssegregation i Sverige och den slår igenom i skolan.  Många skolor i så kallade utanförskapsområden har urusla resultat men är lösningen skolor med ett mer  blandat elevunderlag? Är det det som är likvärdighet?

Likvärdig utbildning handlar väl rimligen om kvalitet på undervisning och alla elevers rätt att gå i en skola där de möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och rätt stöd.  Vilka klasskamraterna man har kan inte vara det viktigaste.

Regeringspartierna och vänsterpartiet vill på olika sätt begränsa eller kontrollera skolvalet (vänsterpartiet vill helst att föräldrar inte ska välja alls).  Det mest omdiskuterade är lottning men det övergavs efter skarp kritik men nu är den sociala ingenjörskonsten igång igen.  Bland annat diskuteras ”mjuka” kvoter där alla elever får någon sorts poäng beroende på olika socioekonomiska faktorer och sen ska man använda poängen till att få mer ”likvärdiga” skolor dvs att elevunderlaget ska blir mer lika.   Förebilden är den kommunala högstadieskolan i Nyköping där man gjort detta men på klassnivå (har gjort besök och fick kalla kårar).  Resultatet:  föräldrar som är engagerade väljer friskolor till sina barn.

Det vore bättre om vi utvecklade skolvalet och säkerställer att alla är medvetna om att de har ett val.  Visst kan man utreda alternativa antagningsregler men det kan inte vara huvudfokus.
Vi måste ta tag i de skolor som inte ger eleverna den utbildning de har rätt till.  Det handlar mycket om lärarna och deras förutsättningar, det är där fokus ska ligga inte på social ingenjörskonst.

Besök på Österåkersanstalteten – människor som berör

måndag, september 18th, 2017

Får erkänna att jag inte kände mig särskilt kaxig när jag och riksdagskollegan Mats Green stod utanför murarna och tryckte på ringklockan för att bli insläppta. Varken jag eller han hade sett insidan av ett fängelse förut.

Österåker är en behandlingsanstalt med säkerhetsklass 2 dvs inte högsta men omgärdad av murar. De som kommer hit har i princip alla missbruksproblematik och fokus när de kommer är att ge dem verktyg att lämna missbruket bakom sig. När det är klart finns möjligheter till utbildning (oftast handlar det om att kompensera för en skolgång som havererat). Ca 40% av de intagna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har inte fått rätt stöd i skolan. De kan under sin fängelsetid även utbilda sig till plattsättare eller golvläggare, båda är yrken där det råder stor brist på kompetens inom. De lyckas bra med att få lärlings- och praktikplatser till de som ”muckar”.

Vi fick också möjlighet att hälsa på på en avdelning. De intagna hade precis avslutat lunch. Vi fick möjlighet att prata med flera intagna och titta in i en cell. Pratstunden med ett par av de intagna är något jag kommer att bära med mig länge. Dels var de tydliga med att de var glada att de var där (något märkligt kan man ju tycka), anledningen var att de båda helt tappat kontrollen och var fast i missbruk. En av dem var tydlig, hade jag inte hamnat här hade jag nog varit död nu.
Den andres berättelse stämmer till eftertanke. Han hade sökt hjälp för sitt missbruk och ville bli omhändertagen för att kunna bryta den destruktiva spiralen. Socialtjänsten nekade honom hjälp vilket ledde till att han i desperation tog en överdos på en toalett, först då blev han omhändertagen och fick hjälp.
Vad dessa båda gjort för att hamna där de hamnat vet jag inte och det är rimligt att de sonar sina brott men vi tjänar alla på att stoppa de nedåtgående spiralerna tidigt och med hjälp och stöd kanske han inte begått det brott som gjort att han hamnat på Österåker.

En annan sak som blev tydligt under vårt besök är att det skiljer väldigt mycket mellan olika kommuner när det gäller hur de stöttar de som nyligen frigivits. Det behövs mer arbete kring vad som funkar/inte funkar och kommuner behöver lära av varandra. Det är ju inte det enda området där det skulle behövas lite fokus på ”Best practice”:

När jag ser tillbaka på det besök jag gjort på välfungerande skolor så har de en sak gemensamt. Det finns en tydlig gemensam värdegrund och det är väldigt tydligt att de som jobbar där bryr sig om eleverna. Ett fängelse är en helt annan verksamhet naturligtvis men jag slogs ändå av hur tydligt det var att de vi träffade som arbetar där bryr sig om de intagna och har fullt fokus på att stötta dem så att de kan bryta med droger och kriminalitet. Om de lyckas med det så vinner ju vi alla och inte minst de intagna själva.

Att digitalisera eller inte digitalisera är det frågan?

lördag, juli 1st, 2017

De senaste dagarna har jag varit involverad i en infekterad debatt kring skolans digitalisering i sociala medier.  Den har både handlat om inställningen till digitaliseringen hos skolpolitiker och lärare men också om digitaliseringens vara eller inte vara i skolan.

Jag delade en artikel av Joakim Jardenberg som absolut var tillspetsad och innehöll en del uttryck som jag inte skulle valt.  Det Joakim i intervjun ger uttryck för är en frustration över att vi inte kommit längre och att det fortfarande finns skolpolitiker, tjänstemän och professionella i skolan som motsätter sig användning av IT i skolan överhuvudtaget.  Efter att ha deltagit i den offentliga debatten om skolans digitalisering i sju år så har jag viss förståelse för frustrationen även om man naturligtvis kan välja att uttrycka den på många olika sätt.

I princip varje gång jag skrivit något inlägg om skolans digitalisering om möjligheterna det ger så blir det en häftig diskussion åtminstone på Twitter.  Ofta med hårda ord.  Debatten förtjänar bättre än så och jag hoppas att de senaste dagarnas diskussioner kan få oss alla att sansa debatten.

Nu till sakfrågan.  Min grundinställning är att skolan ska vara en del av samhället inte minst för att skolans roll är att bilda och utbilda elever till att leva, arbeta och utvecklas i det samhället.  Digitaliseringen innebär stora förändringar för vårt samhälle, många jämför den med industrialiseringen, det svindlar och kan kännas skrämmande.  Jag har fått möjlighet att ta del av en del av det som utvecklas och det är bara att konstatera att möjligheterna är fantastiska och att digitala verktyg av olika slag kommer att förändra även i framtiden.  Det är inte bara positivt, vissa jobb kommer att automatiseras och mycket data samlas in som om de hamnar i orätta händer kan innebära stora risker för oss alla.

Ska skolan kunna utbilda för det samhälle vi lever i och för framtiden så har jag svårt att se att digitala verktyg inte måste vara en naturlig del av arbetet i skolan.  Det innebär inte att det är antingen eller, antingen penna och papper eller datorer tex, det innebär både och.  Digitala verktyg innebär nya möjligheter det gäller inte minst för elever med funktionsnedsättningar eller ett annat modersmål.  För elever med dyslexi gör digitala verktyg att de kan klara skolan precis lika bra som elever utan dyslexi.  Det finns redan idag stöd på olika språk som gör att elever med annat modersmål kan ta del av innehåll på sitt eget språk textat på svenska el på svenska textat på deras eget språk.

Många argument emot IT i skolan handlar om att det inte finns bevis för att digitala verktyg förbättrar skolans resultat.  Det stämmer till viss del men frågan är hur de har använts? Skolverkets kartläggning visar att datorer och läsplattor används främst till att söka information, skriva och presentera.  Då har man ju egentligen inte förändrat själva arbetssättet och då kan man inte heller förvänta sig förändrade resultat. Studien av ”Skriva sig till lärande” som gjordes av en forskande lärare i Sollentuna (forskar vid Örebro Universitet) visar att med den metoden stödd av digitala verktyg förbättrade resultaten med 20% på nationella prov i åk 3.

Digitala verktyg i sig är just ett verktyg eller en infrastruktur om man så vill men inte en lösning eller en egen metod det är i användandet och metodutvecklingen av arbetssätt som ger förändring. Det är här jag tror debatten hamnar fel.

Idag ser tillgång till och användning av digital teknik väldigt olika ut i Sveriges skolor.  Tillgången har blivit bättre men det är inte tillräckligt.  Det krävs så mycket mer.

Från statligt håll måste vi säkerställa att lärare som utbildas har, förutom den pedagogiska kompetensen, också digital kompetens. Nyutbildade lärare måste kunna hantera digitala verktyg och förstå hur de kan användas för att eleverna ska lära sig mer.  Det måste också finnas bra fortbildning för de lärare som redan är utbildade.

På huvudmannanivå måste man ta ansvar för att den digitala infrastrukturen  kommer på plats.  Det kan låta enkelt men jag vet av egen erfarenhet från Sollentuna vilka utmaningar det innebär när det gäller att få en välfungerande infrastruktur med tillräcklig kapacitet.  Den infrastrukturen måste fungera så bra att den inte blir ett störningsmoment tex med långa inloggningstider.  Huvudmannen måste också ta ansvar för att säkerställa att lärare får tid och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling (utvecklingen står ju inte still).

Rektor och lärare har också ett ansvar, ett ansvar för utvecklingen. Digitaliseringen påverkar alla delar av vårt samhälle och att uppdatera sig och bidra till att utveckla metoder som drar nytta av de möjligheter som digitala verktyg ger är ett ansvar för professionen.  Det är viktigt att lärare ges möjlighet att pröva, utvärdera och utveckla sina metoder kontinuerlig.  Det är en utmaning och naturligtvis inget som är något som är lätt och snabbt men helt nödvändigt. Det innebär inte att datorer el andra digitala prylar ska användas alltid i alla moment men det är viktigt att de finns i klassrummet och att läraren har kompetensen kring hur de kan användas och också avgöra när det är lämpligt att använda dem.

En elev sa för länge sedan på ett seminarium att en dålig skola eller dålig undervisning blir inte bättre med datorer men en bra skola och en bra lärare kan göra skolan hur bra somhelst.

Lärare är och kommer alltid att vara det som är viktigast genom att säkerställa att vi har digital infrastruktur på alla skolor ger vi dem ytterligare ett verktyg (ett kraftfullt sådant) att utveckla sin undervisning så att elever kan nå längre.

Måste vara bättre om skolan inte förändras alls?

måndag, juni 19th, 2017

I Göteborgsposten igår skriver Isak Skogstad ännu en gång ett inlägg som går ut på att datorer ska kastas ut från klassrummen.  Enligt honom är datorer och annan teknisk utrustning skadlig för elevernas kunskapsinhämtning.  Tack och lov får han mothugg från andra lärare som integrerat digitala verktyg i sina klassrum och som ser möjligheterna och vinsterna.

Skogstad hävdar att det inte finns vare sig forskning eller beprövad erfarenhet som bevisar att digitala verktyg ger bättre resultat och därför inte bör användas alls.  Frågan är hur vi ska få forskning och beprövad erfarenhet om vi kastar ut datorerna ur klassrummet som han skriver.  Med ett sådant resonemang blir det aldrig någon utveckling.

Digital infrastruktur och digitala verktyg innebär en stor förändring och helt nya möjligheter.  Det finns de som lite naivt tror att IT kan lösa problem alldeles av sig självt.  Att slänga in datorer i ett klassrum utan att tänka igenom hur de ska användas och inte heller se till att lärarna får kompetensutveckling är dömt att misslyckas.

Digitalisering jämförs med industrialiseringen i sin påverkan på samhället.  Det är en stor förändring men att förenkla resonemangen och lägga debatten på nivån att det är antingen eller i skolan gynnar ingen.

Det borde vara självklart att skolan hänger med i samhällsutvecklingen och utnyttjar nya verktyg men det innebär inte att det inte finns plats för mer traditionell undervisning eller papper och penna.

Skolan skulle gynnas av en mer nyanserad debatt kring hur vi kan stärka elevers lärande där digitala verktyg blir en självklar del.

Ibland blir det fel…..

lördag, april 22nd, 2017

Många gick igång på Twitter över en av mina kommentarer angående Skolkommissionens förslag om lottning till populära skolor.  Ibland går det för fort och formuleringarna blev fel men jag blev provocerad.
Skolkommissionens ordförande sa i en av de första intervjuerna att det var problem att vissa föräldrar bryr sig mer om sina barns utbildning och därmed ställer sina barn i kö till vissa friskolor.  Att utmåla detta som ett problem var det som provocerade, det måste väl rimligen vara bra att föräldrar bryr sig.   Om något i detta är ett problem så är det väl att vi har föräldrar som inte bryr sig om sina barns utbildning inte att det finns föräldrar som bryr sig.

Skolsegregationen beror till allra största delen på bostadssegregationen enl Ifous så är det bara ett par procent av segregationen som beror på det fria skolvalet.  Skolvalet kan vara en väg bort från en segregerad skola i ett segregerat område om man som förälder är medveten om att man har det valet.   Förslaget om att alla ska välja är bra, det gör att fler föräldrar blir medvetna om att de har ett val.  Skolkommissionen var inte enig i frågan om lottning och jag tror det hade varit klokare att hänvisa frågan om urvalskriterier när det är fler sökanden än platser till en utredning.  Nu drunknade andra (och riktigt bra förslag) i debatten om lottning.

Det är också märkligt att likvärdighet i Skolkommissionens rapport handlar mest om sammansättning av elever och likvärdighet i resurser i form av pengar.  Det viktigaste måste väl ändå vara att alla elever får undervisning av hög kvalitet av skickliga och behöriga lärare.

Skolval och urvalskriterier får väldigt stort utrymme i debatten. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att val mellan fler skolor gäller elever i storstäder främst. I många mindre kommuner finns bara en skola.  Vi måste säkerställa kvaliteten i alla skolor även mindre skolor i mindre kommuner där bristen på behöriga lärare är stor.

Skolkommissionen blev en tummetott

fredag, april 21st, 2017

Regeringens största satsning denna mandatperiod var skolkommissionen – en grupp som skulle lösa svensk skolas problem. Det har gått betydligt fler än 100 dagar sedan Fridolin tillträde nu när kommissionen äntligen ska presentera sina förslag.

Jag har suttit med i den parlamentariska referensgruppen till kommissionen och sett hur relativt skarpa förslag urvattnats och urvattnats under resans gång. Från allra första början var jag starkt kritisk till sammansättningen, samtliga fackordföranden men varken SKL eller Friskolornas riksförbund fanns representerade.

Inledningsvis fick vi i referensgruppen vara med på många möten och fick även inbjudan till en del besök. Efter delbetänkandet var vårt deltagande mer begränsat. Vi fick information men var inte delaktiga i några diskussioner med kommissionen.

Det finns en hel del som är bra i förslagen. Mer stöd till huvudmän genom regionalisering av skolverket är ett förslag som är viktigt inte minst när det gäller att få kvalitet i det systematiska kvalitetsarbetet hos mindre huvudmän.

Även professionsprogram för lärare och skolledare är bra men även det kommer att dröja eftersom det ligger i en särskild utredning som inte ska vara klar förrän till årsskiftet.

Ambitionen att gå ifrån riktade statsbidrag till mer generella bidrag till huvudmännen baserat på socioekonomiska faktorer är också bra. Att riktade statsbidrag inte är ett optimalt sätt att stödja huvudmännen är känt sedan länge så där hade inte regeringen behövt invänta kommissionen.

Svensk skola behöver en bättre lärarutbildning och huvudmän behöver stöd nu för att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Det visste vi redan när skolkommissionen startade sitt arbete det regeringen åstadkommit med kommissionen är att nödvändiga reformer skjutits på framtiden helt i onödan.

Likvärdighet och skolval

tisdag, april 4th, 2017

Socialdemokraterna visar sitt rätta ansikte  i DN presenteras en del av förslagen till kongressen.  Rätten att välja skola ska begränsas. Likvärdig skola verkar för S innebära att alla skolor ska ha ett blandat elevunderlag.  Om politiker får bestämma vilka skolor elever ska gå i så blir det genast mer likvärdigt.  För oss moderater innebär likvärdighet att alla elever får chans att lyckas och får gå i en bra skola som utmanar och där lärarna har höga förväntningar.  För socialdemokraterna verkar det viktigare vilka klasskompisar du har inte om läraren är bra och du får det stöd du behöver.  Vi behöver utveckla skolvalet så att fler väljer och fler ges möjlighet att gå i skolor som inte ligger i det egna segregerade bostadsområdet.

Regeringens största fråga när det gäller skolan just nu verkar vara att begränsa skolvalet och ägna sig åt social ingenjörskonst.  Hur stort är egentligen problemet?  I många kommuner finns det bara en högstadieskola. I tex Lessebos fall en skola med dåliga resultat, det fria skolvalet har ingen som helst inverkan på deras elevsammansättning.  Svensk skola har betydligt större utmaningar än elevsammansättning på skolor.  Forskning visar ju också att 80% av skillnader i elevers resultat förklaras av skillnader mellan olika klassrum på samma skola.

Det kommer tillbaka till lärarna. Lärare som får bra förutsättningar att göra sitt jobb, lärare som har höga förväntningar på sina elever och lärare som känner att de kan påverka och utvecklas, där ligger nyckeln till bättre skolresultat. Frågan om det fria skolvalet och elevsammansättningen får orimligt stort utrymme i debatten.  Socialdemokraterna ser chansen att ge politiker mer makt på bekostnad av elevers och föräldrars valfrihet.
Att få gå i en skola man själv valt motiverar och att känna att man har möjlighet att byta när det inte fungerar (där den möjligheten finns) är viktigt.  Låt oss utveckla skolvalet inte som socialdemokraterna vill avveckla.

Likvärdig skola – reflektioner efter besök i Lessebo

tisdag, mars 28th, 2017

Igår besökte jag Lessebo som enligt den sammanvägda rankingen av kommuner i SKLs öppna jämförelser för grundskolan hamnade på plats 290 av 290 kommuner 2016.

Jag ville försöka förstå hur de hamnat där och hur de tänker framåt.   Lessebo är och har alltid varit en kommun som styrts av S-majoriteter. En kommun med ett pappersbruk där utbildning inte har ansetts viktigt.  Lite fakta om kommunen idag:

30% av eleverna har utländsk bakgrund

57% av eleverna har föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning

20 % av eleverna bor med en förälder

12% av familjerna lever på försörjningsstöd

Har Lessebo tuffa förutsättningar, ja självklart har de det.  Kommunen hade inte bra skolresultat innan de nyanlända kom och saknade bland annat ett systematiskt kvalitetsarbete. Att skylla de dåliga resultaten på att de har många nyanlända håller inte.  Innan mitt besök läste jag den senaste skolinspektionsrapporten och kommunen fick skarp kritik för i princip obefintligt systematiskt kvalitetsarbete.  Den nya förvaltningschefen bekräftade att det varit så fram till nu.  Varken politik eller förvaltning efterfrågade analyser av resultaten och förslag på åtgärder utan mest konstaterade att ”så här ser resultaten ut” utan att gå vidare.

Vi besökte bland annat högstadieskolan i kommunen och jag får ärlig säga att jag blev förfärad över det vi såg när det gäller ordning och reda.  Vi besökte en matteklass i åk 8 där inte ens halva klassen var på plats 10 min efter att lektionen startade. Läraren ryckte på axlarna och sa att klassen hade svårt för sig i matte och så här var det nästan jämt.  Hur ska de någonsin få ordning på skolresultaten om eleverna inte är på lektionerna?

Tack vare kritiken från skolinspektionen har man nu i alla fall tagit tag i kvalitetsarbetet och jag hoppas de får behålla de nya krafter som anställts på barn- och utbildningskontoret. De verkar inställda på att förbättra resultaten.

Det finns tyvärr många kommuner som Lessebo. Kommuner som varit styrda av S under lång tid och där skolan och skolans resultat inte funnits särskilt högt på den politiska dagordningen.  Det finns många som har åsikter om hur skolinspektionen arbetar men jag är verkligen glad att alliansregeringen skapade en inspektion. Utan den hade Lessebo mfl kommuner kunnat fortsätta missköta skolan även i fortsättningen.

I våra moderata förslag kring skolan har vi med något som kallas kunskapskontrakt som ska vara riktade insatser och stöd till kommuner och skolor utifrån behov. Tanken är att växla över från mer generella riktade statsbidrag till denna form av stöd.  Regeringen har något liknande (även om det i deras fall är frivilligt att delta) och Lessebo får stöd i två år kring nyanländas lärande.

Generellt tror jag att mer riktat stöd till kommunerna anpassat till kommunernas egna förutsättningar är vägen framåt om vi vill få en likvärdig skola.  Elever även i Lessebo har rätt till en bra skola och bra förutsättningar för lärande.